Home > Cereri & Oferte > Licitatie vanzare cherestea certificata > ID: 493424

Licitatie vanzare cherestea certificata

0
Vanzare
ID: 493424
Data: 2020-07-06

ANUNT
privind organizarea licitatiei de vanzare a cherestelelor de brad si molid , produse de A.D.P.L. Tg. Neamt,
certificate in sistemul Forest Stewardship Council® (FSC - 135807) si
certificate pentru conformitatea controlul productiei in fabrica, sistem 2+


Organizatorul licitatiei: Directia Silvica Neamt, str. V.A. Urechia, nr. 24, loc. Piatra Neamt, jud. Neamt, nr. tel: 0233-211696, 0233-211697,0233-219905 , nr. fax: 0233- 212736, e-mail: productie@neamt.rosilva.ro, www. rosilva.ro;
Data si ora desfasurarii licitatiei: 13.07.2020, ora 12:00.
Locul desfasurarii licitatiei: Directia Silvica Neamt, str. V.A. Urechia, nr. 24, loc. Piatra Neamt, jud. Neamt.
Tipul licitatiei: licitatie publica cu plic inchis si cu preselectie.
Licitatia este organizata si se va desfasura conform prevederilor Caietului de sarcini aprobat de Comitetul Director al Directiei Silvice Neamt.
Data si ora organizarii preselectiei: 13 iulie 2020, incepand cu ora 10.00.
Data si ora limita pana la care poate fi depusa documentatia pentru preselectie la licitatie: 13 iulie 2020, pana la ora 10.00.
Lista loturilor care se liciteaza si pretul de pornire la licitatie pentru fiecare lot sunt prezentate in caietul de sarcini si afisate la sediul organizatorului si pe site-ul Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva, www.rosilva.ro.
Volumul total de cherestea oferit la licitatie 2000 m3

Cheresteaua oferita spre vanzare este fabricata la A.D..P.L. Tg. Neamt, este certificata pentru conformitatea controlul productiei in fabrica, sistem 2+ („Lemn de constructii cu sectiune dreptunghiulara, sortat dupa rezistenta, specia rasinoase”. Sistem de evaluare si verificare a constantei performantei sistem 2+: SR EN 14081-1+A1:2011) iar materia prima provine din fondul forestier proprietate publica a statului, certificat in sistemul Forest Stewardship Council® (FSC - 135807).
Cheresteaua ramasa neadjudecata dupa incheierea licitatiei va fi oferita la negocierea organizata dupa terminarea licitatiei, si ulterior va fi valorificata conform prevederilor legale in vigoare.
Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitatiei incepand cu data de: 06 iulie 2020, poate fi solicitat pe e-mail sau poate fi vizualizat pe site-ul: www.rosilva.ro
Pentru informatii si date suplimentare va puteti adresa organizatorului licitatiei: Directia Silvica Neamt: nr. de tel. 0233-211696, fax 0233212736, Biroul Comercial


Cantitate 2000 m3
Tara & Judet Romania, Neamt
Livrare EXW
Vanzare
Data: 2020-07-06
Contactati producatorul / ofertantul

DIRECTIA SILVICA NEAMT

Adresa : PIATRA NEAMT, NEAMT, Romania
Telefon: 004 0721 073 869; 0233 790 397
Fax: 004 0233 212 736
Contact: CUREA LUCIAN (SEF ADPL TG. NEAMT)

Profilul societatii
Producator | Distribuitor |
Corespondenta comerciala se poate purta in limbile :

Alte oferte / cereri ale companiei
Vanzare 2021-03-30
Licitatie cherestea rasinoase
REGIA NAȚIONALà A PàDURILOR-ROMSILVA
DIRECȚIA SILVICà NEAMȚ

A N U N Þ
privind organizarea licitaþiei de vânzare a cherestelelor de brad si molid , produse de A.D.P.L. Tg. Neamt,
certificate în sistemul Forest Stewardship Council® (FSC - 135807) si
certificate pentru conformitatea controlul productiei in fabrica, sistem 2+


Organizatorul licitaþiei: Direcția Silvicã Neamț, str. V.A. Urechia, nr. 24, loc. Piatra Neamț, jud. Neamț, nr. tel: 0233-211696, 0233-211697,0233-219905 , nr. fax: 0233- 212736, e-mail: productie@neamt.rosilva.ro, www. rosilva.ro;
Data ºi ora desfãºurãrii licitaþiei: 02.04.2021, ora 10:00.Data si ora desfasurarii negocierii: 02.04.2021, incepand cu ora 11.00.
Locul desfãºurãrii licitaþiei: Direcția Silvicã Neamț, str. V.A. Urechia, nr. 24, loc. Piatra Neamț, jud. Neamț.
Tipul licitaþiei: licitaþie publicã cu plic inchis si cu preselecție.
Licitaþia este organizatã ºi se va desfãºura conform prevederilor Caietului de sarcini aprobat de Comitetul Director al Directiei Silvice Neamt.
Data si ora organizãrii preselecþiei: 01 aprilie 2021, ora 16.00.
Data ºi ora limitã pânã la care poate fi depusã documentaþia pentru preselecþie la licitaþie: 01 aprilie 2021, pana la ora 15.00.
Lista loturilor care se liciteazã si preþul de pornire la licitaþie pentru fiecare lot sunt prezentate in caietul de sarcini si afiºate la sediul organizatorului ºi pe site-ul Regiei Naþionale a Pãdurilor – Romsilva, www.rosilva.ro.
Volumul total de cherestea oferit la licitaþie 3544 m3

Cheresteaua oferitã spre vânzare este fabricata la A.D..P.L. Tg. Neamt, este certificata pentru conformitatea controlul productiei in fabrica, sistem 2+ („Lemn de constructii cu sectiune dreptunghiulara, sortat dupa rezistenta, specia rasinoase”. Sistem de evaluare si verificare a constantei performantei sistem 2+: SR EN 14081-1+A1:2011) iar materia prima provine din fondul forestier proprietate publicã a statului, certificat în sistemul Forest Stewardship Council® (FSC - 135807).
Cheresteaua rãmasã neadjudecatã dupã încheierea licitaþiei va fi oferita la negocierea organizata dupa terminarea licitatiei, si ulterior va fi valorificata conform prevederilor legale in vigoare.
Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitaþiei începând cu data de: 30 martie 2021, poate fi solicitat pe e-mail sau poate fi vizualizat pe site-ul: www.rosilva.ro
Pentru informaþii ºi date suplimentare vã puteþi adresa organizatorului licitaþiei: Directia Silvica Neamt: nr. de tel. 0233-211696, fax 0233212736, Biroul Comercial
Vanzare 2020-07-06
Licitatie vanzare cherestea rasinoase certificata
REGIA NAȚIONALà A PàDURILOR-ROMSILVA
DIRECȚIA SILVICà NEAMȚ

A N U N Þ
privind organizarea licitaþiei de vânzare a cherestelelor de brad si molid , produse de A.D.P.L. Tg. Neamt,
certificate în sistemul Forest Stewardship Council® (FSC - 135807) si
certificate pentru conformitatea controlul productiei in fabrica, sistem 2+


Organizatorul licitaþiei: Direcția Silvicã Neamț, str. V.A. Urechia, nr. 24, loc. Piatra Neamț, jud. Neamț, nr. tel: 0233-211696, 0233-211697,0233-219905 , nr. fax: 0233- 212736, e-mail: productie@neamt.rosilva.ro, www. rosilva.ro;
Data ºi ora desfãºurãrii licitaþiei: 13.07.2020, ora 12:00.
Locul desfãºurãrii licitaþiei: Direcția Silvicã Neamț, str. V.A. Urechia, nr. 24, loc. Piatra Neamț, jud. Neamț.
Tipul licitaþiei: licitaþie publicã cu plic inchis si cu preselecție.
Licitaþia este organizatã ºi se va desfãºura conform prevederilor Caietului de sarcini aprobat de Comitetul Director al Directiei Silvice Neamt.
Data si ora organizãrii preselecþiei: 13 iulie 2020, incepand cu ora 10.00.
Data ºi ora limitã pânã la care poate fi depusã documentaþia pentru preselecþie la licitaþie: 13 iulie 2020, pana la ora 10.00.
Lista loturilor care se liciteazã si preþul de pornire la licitaþie pentru fiecare lot sunt prezentate in caietul de sarcini si afiºate la sediul organizatorului ºi pe site-ul Regiei Naþionale a Pãdurilor – Romsilva, www.rosilva.ro.
Volumul total de cherestea oferit la licitaþie 2000 m3

Cheresteaua oferitã spre vânzare este fabricata la A.D..P.L. Tg. Neamt, este certificata pentru conformitatea controlul productiei in fabrica, sistem 2+ („Lemn de constructii cu sectiune dreptunghiulara, sortat dupa rezistenta, specia rasinoase”. Sistem de evaluare si verificare a constantei performantei sistem 2+: SR EN 14081-1+A1:2011) iar materia prima provine din fondul forestier proprietate publicã a statului, certificat în sistemul Forest Stewardship Council® (FSC - 135807).
Cheresteaua rãmasã neadjudecatã dupã încheierea licitaþiei va fi oferita la negocierea organizata dupa terminarea licitatiei, si ulterior va fi valorificata conform prevederilor legale in vigoare.
Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitaþiei începând cu data de: 06 iulie 2020, poate fi solicitat pe e-mail sau poate fi vizualizat pe site-ul: www.rosilva.ro
Pentru informaþii ºi date suplimentare vã puteþi adresa organizatorului licitaþiei: Directia Silvica Neamt: nr. de tel. 0233-211696, fax 0233212736, Biroul Comercial
Vanzare 2020-06-22
Licitatie vanzare cherestea
REGIA NATIONALA A PADURILOR-ROMSILVA
DIRECTIA SILVICA NEAMT

ANUNT
privind organizarea licitatiei de vanzare a cherestelelor de brad si molid , produse de A.D.P.L. Tg. Neamt,
certificate in sistemul Forest Stewardship Council® (FSC - 135807) si
certificate pentru conformitatea controlul productiei in fabrica, sistem 2+


Organizatorul licitatiei: Directia Silvica Neamt, str. V.A. Urechia, nr. 24, loc. Piatra Neamt, jud. Neamt
Data si ora desfasurarii licitatiei: 30.06.2020, ora 9:00.
Locul desfasurarii licitatiei: Directia Silvica Neamt, str. V.A. Urechia, nr. 24, loc. Piatra Neamt, jud. Neamt.
Tipul licitatiei: licitatie publica cu plic inchis si cu preselectie.
Licitatia este organizata si se va desfasura conform prevederilor Caietului de sarcini aprobat de Comitetul Director al Directiei Silvice Neamt.
Data si ora organizarii preselectiei: 29 iunie 2020, incepand cu ora 14.00.
Data si ora limita pana la care poate fi depusa documentatia pentru preselectie la licitatie: 29 iunie 2020, pana la ora 14:00.
Lista loturilor care se liciteaza si pretul de pornire la licitatie pentru fiecare lot sunt prezentate in caietul de sarcini si afisate la sediul organizatorului si pe site-ul Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva, www.rosilva.ro.
Volumul total de cherestea oferit la licitatie 2000 m3

Cheresteaua oferita spre vanzare este fabricata la A.D..P.L. Tg. Neamt, este certificata pentru conformitatea controlul productiei in fabrica, sistem 2+ („Lemn de constructii cu sectiune dreptunghiulara, sortat dupa rezistenta, specia rasinoase”. Sistem de evaluare si verificare a constantei performantei sistem 2+: SR EN 14081-1+A1:2011) iar materia prima provine din fondul forestier proprietate publica a statului, certificat in sistemul Forest Stewardship Council® (FSC - 135807).
Cheresteaua ramasa neadjudecata dupa incheierea licitatiei va fi oferita la negocierea organizata dupa terminarea licitatiei, si ulterior va fi valorificata conform prevederilor legale in vigoare.
Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitatiei incepand cu data de: 22 iunie 2020, poate fi solicitat pe e-mail sau poate fi vizualizat pe site-ul: www.rosilva.ro
Pentru informatii si date suplimentare va puteti adresa organizatorului licitatiei: Directia Silvica Neamt, Biroul Comercial
Sfaturi pentru un comert sigur